„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

Biuro LGD czynne: poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 15:00

Doradztwo w Biurze LGD udzielane jest bezpłatnie.

W miarę możliwości prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania.

Pracownicy Biura LGD:

Joanna Ptak

Dyrektor Biura

Kamila Robaszyńska

Kierownik ds. aktywizacji i promocji

Agnieszka Zwolińska

Kierownik ds. wdrażania LSR

Joanna Paluszkiewicz - Brylewska

Asystent Biura LGD