„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" powstało w 2008 r. i jest organizacją pozarządową, która ma formę partnerstwa składającego się z przedstawicieli sektora społecznego, publicznego, gospodarczego oraz mieszkańców.

LGD działa na spójnym obszarze siedmiu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie wielkopolskim, liczącym w sumie 76 660 mieszkańców (stan na 31/12/2022r.). Obszar Stowarzyszenia tworzą gminy: Krotoszyn, Zduny, Sulmierzyce, Kobylin, Raszków, Ostrów Wlkp. oraz Nowe Skalmierzyce.