„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

Arkusz pomysłu - Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027

Data publikacji:
1111111.webp

Szanowni mieszkańcy gmin Krotoszyn, Zduny, Sulmierzyce, Kobylin, Raszków, Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce! Zapraszamy do włączenia się w budowanie nowej strategii rozwoju naszego obszaru i wypełnienie Arkusza pomysłu!


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" rozpoczyna prace nad stworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się w prace związane z opracowaniem tego dokumentu poprzez wypełnienie załączonego Arkusza Pomysłu, który umożliwi nam określenie celów i kierunków działania.


W poniższym Arkuszu Pomysłu prosimy przedstawić co chcieliby Państwo w przyszłości zrealizować uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy naszej LGD. Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań realizowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, ale też organizacje pozarządowe, gminy i jednostki gminne. Prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, zadań społecznych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa.


Wypełnione Arkusze Pomysłu prosimy przekazać do 31 marca 2023 roku.:

  • osobiście do siedziby Biura LGD (ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn) lub
  • pocztą tradycyjną (ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn) lub
  • pocztą e-mail (lgd.opw@gmail.com)

Arkusz pomysłu -pobierz-
Liczymy na Państwa pomoc i z góry dziękujemy za poświęcony czas!

Załączniki: