„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

15 URODZINY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OKNO POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI”

Data publikacji:
Urodziny 15.webp
Szanowni Członkowie, Partnerzy, Współpracownicy,
20 marca 2008 roku zapoczątkowało swoje istnienie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”. Z dumą możemy powiedzieć, że to już 15 lat Waszego zaangażowania oraz współpracy z Wami. Dzięki naszemu wspólnemu działaniu przedsiębiorcy, lokalne organizacje społeczne i samorządy spożytkowali ponad 20 mln zł z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wdrażając tym samym Lokalne Strategie Rozwoju. Powstały dzięki temu liczne miejsca rekreacji, boiska, place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, zmodernizowano świetlice wiejskie, wsparto firmy w rozwoju oraz osoby z grup defaworyzowanych w otwarciu działalności gospodarczej. Kończymy już drugi aktywny okres programowania i działamy by stworzyć nową strategię. Na koniec bieżącego roku zostaną uruchomione nowe środki i będą wdrażane w naszych 7 gminach członkowskich.
Nasz wspólny sukces chcielibyśmy uczcić odsłaniając przed Państwem nasz nowy wizerunek – nowe logo LGD! Kolory są kontynuacją barw z logo poprzedniego, odświeżone w nawiązaniu do obecnych trendów: zielony – ziemia, niebieski – niebo, żółty – słońce. Kropka nad literą W oznacza IDEĘ, pomysł, a zarazem działanie lokalne. To co tworzymy dzieje się TU i TERAZ. Żywimy nadzieję na Wasze kolejne pomysły i współdziałanie w obliczu wyzwań, które przed nami stoją w związku z nowym okresem programowania 2021-2027!

Nasze nowe logo.