„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

Wyniki naboru 16/2023

Data publikacji:
megafon.webp
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” informuje, że w dniu 23.03.2023 r. odbyło się Posiedzenie Rady LGD, podczas którego dokonano oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru 16/2023, obejmującego przedsięwzięcie „Rozwój, w tym budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

Szczegóły -tutaj-