„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

Wizyta studyjna w Przemyślu

Data publikacji:
wyjazd sieci5.webp
W dniach 17-21 kwietnia 2023 r. reprezentant SLGDOPW Joanna Ptak wzięła udział w wizycie studyjnej w Przemyślu, zorganizowanej w ramach projektu realizowanego dzięki środkom pozyskanym z Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, której tematem było „Dziś i jutro Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – doświadczenia i wdrażanie”. Projekt zrealizowany został dzięki inicjatywie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” oraz Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Przemyska”. Podczas wizyty studyjnej nawiązano współprace między lokalnymi grupami z pięciu województw między innymi Wielkopolski, Zachodniopomorskiego, Lubuskiego, Śląskiego i Podkarpackiego. Podczas wizyty przedstawiciele 14 lokalnych grup działania z Wielkopolski wraz z innymi partnerami projektu mogli zapoznać się z działalnością Stowarzyszenia LGD „Ziemia Przemyska” oraz poznać kilka najciekawszych projektów oraz inwestycji realizowanych na terenie województwa Podkarpackiego. Wszyscy uczestnicy po przyjeździe zostali powitani przez pracowników oraz wiceprezesów Stowarzyszenia LGD „Ziemia Przemyska” Panów Janusza Hołyszko oraz Piotra Perkuna, a także zaprezentowano niezwykle bogatą historię i najciekawsze miejsca miasta Przemyśl dzięki opiece przewodnika Pana Bartłomieja Marczyka.

Dzięki możliwości uczestnictwa w projekcie przedstawiciele Wielkopolskiej Sieci LGD mieli okazje zobaczyć:
- realizację projektu „Krosno Miasto Szkła – szklany szlak”,
- „Galicyjski Rynek Budowa sektora miejskiego w parku Etnograficznym w Sanoku” (projekt dostał główną nagrodę w VII edycji ogólnopolskiego konkursu Polska Pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich w kategorii Obiekt Turystyczny),
- Dobudowa skrzydła do zamku w Sanoku - I etap rozbudowy Muzeum Historycznego w Sanoku oraz Rewitalizacja wzgórza zamkowego – najstarszej części miasta Sanok”
dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podczas wizyty studyjnej odbyły się również liczne panele szkoleniowe oraz spotkania uczestniczących przedstawicieli LGD podczas której udało się omówić obecnie trwający konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Przede wszystkim omówiono załączniki do konkursu między innymi zmiany w statucie oraz cele i wskaźniki dotyczące LSR wielofunduszowych. Nawiązana współpraca będzie miała dodani aspekt przyszłego wdrażania nowych strategii, co pozwoli na dalszą wymianę doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy dzięki nowym projektom partnerskim lokalnych grup działania.