„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

Konkurs fotograficzny "Pszczoły i pszczelarstwo w naszym regionie"

Data publikacji:
Projekt bez nazwy.webp

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" w ramach realizowanego projektu współpracy pn. "Alarm pszczół w interesie społecznym" ogłasza konkurs fotograficzny "Pszczoły i pszczelarstwo w naszym regionie". Szczegóły konkursu znajdują się na plakacie oraz w zamieszczonym regulaminie https://www.slgdopw.pl/ogloszenie-konkursu/.


Zapraszamy do udziału! Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe związane z tematyką konkursu.