„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

Wniosek na wybór LSR złożony!

Data publikacji:
Wniosek na wybór LSR na lata 2023-2027 złożony (620×460 px).webp

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniu 2 czerwca 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, został złożony Wniosek na wybór LSR na lata 2023-2027 w ramach ogłoszonego konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wszystkim zaangażowanym w opracowane LSR serdecznie dziękujemy. Dzięki przeprowadzonym metodom partycypacyjnym powstał rzetelny dokument, który pozwoli odpowiedzieć na potrzeby społeczności lokalnej.