„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

Dołącz do kolejnej edycji Pikniku organizacji pozarządowych!

Data publikacji:
piknik inkubator.webp
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Miasto Kalisz oraz Kaliska Rada Działalności Pożytku Publicznego serdecznie zapraszają organizacje pozarządowe z południowej Wielkopolski do udziału w Pikniku organizacji pozarządowych, który odbędzie się 3. września br. w Kaliszu (dokładnie w Parku Miejskim w Kaliszu – wzdłuż placu Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu).

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: 
https://www.inkubator.kalisz.pl/piknik-dla-organizacji-pozarzadowych/