„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

LGD na KrotoFeście!

Data publikacji:
zajawka krotofest.webp

W dniu 26.08.2023 r. na krotoszyńskim Błoniu, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" wzięło udział w kolejnej edycji KrotoFESTU - Festiwalu Aktywnych Sąsiadów. Organizatorami imprezy byli: Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw, Krotoszyński Ośrodek Kultury, Miasto i Gmina Krotoszyn oraz Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik. Serdecznie dziękujemy za tak liczne zainteresowanie naszym stoiskiem!