„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

Wyniki konkursu fotograficznego "Pszczoły i pszczelarstwo w naszym regionie"

Data publikacji:
zajawka poprawiona.webp
Z przyjemnością informujemy, że konkurs fotograficzny „Pszczoły i pszczelarstwo w naszym regionie” zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” w ramach projektu współpracy APIS ("Alarm Pszczół w Interesie Społecznym") został rozstrzygnięty!

Szczegóły : https://www.slgdopw.pl/wyniki-konkursu/