„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

LGD na Samorządowych Forach KGW

Data publikacji:
KGW1.webp
W dniach 17.11.2023 r. w Orpiszewie oraz 14.12.2023 r. w Przygodzicach, na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" miało zaszczyt zaprezentować się podczas Samorządowych Forów KGW Powiatu Krotoszyńskiego i Ostrowskiego.
 
Stowarzyszenie reprezentowali Prezes Franciszek Marszałek oraz Sekretarz Joanna Ptak, którzy przedstawili działania w ramach zrealizowanej LSR na lata 2009-2015, wdrażanej aktualnie LSR na lata 2016-2024, a także założenia NOWEJ LSR na lata 2023-2027.