„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

LGD na szkoleniu w UMWW

Data publikacji:
poznań1.webp
W dniu 20.12.2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego pracownice Biura LGD wzięły udział w szkoleniu, które było poświęcone realizacji zobowiązań wynikających z umowy ramowej na nowy okres programowania oraz podsumowaniu stanu wdrażania PROW 2014-2020.