„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

Z ostatniej chwili! Komisja wybrała LSR-y

Data publikacji:
LSR na lata 2023-2027 wybrana!.webp
Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w dniu 5 grudnia 2023 roku podjęła uchwały w sprawie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
W Wielkopolsce wszystkie 30 lokalnych strategii spełniło warunki dostępu a także nie wystąpił konflikt obszarowy z innymi strategiami.

Nasza LSR zajęła 11 miejsce!
 
Lista LSR wybranych do realizacji w latach 2023-2027 znajduje się w poniższej uchwale.
Uchwała Komisji ds. wyboru LSR z 5 grudnia 2023 roku