„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

Podpisaliśmy umowę na ponad 4,5 mln €!

Data publikacji:
20240102_173759.webp
Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt poinformować, że 2 stycznia 2024 roku w Sali Reprezentacyjnej krotoszyńskiego ratusza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" reprezentowane przez Prezesa Franciszka Marszałka oraz Sekretarz Joannę Ptak podpisało "Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027" z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego. Środki finansowe uzyskane na realizację LSR wynoszą 4.523.987,60 €!

Dziękujemy za udział w wydarzeniu Panu Wicemarszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu, Pani Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Izabeli Mroczek, Wiceprezesowi Wielkopolskiej Sieci LGD Ireneuszowi Witkowskiemu, a także Staroście Krotoszyńskiemu Stanisławowi Szczotce oraz Wójtowi, Burmistrzom,  Członkom Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej LGD, Sołtysom, oraz pozostałym przybyłym reprezentującym gminy członkowskie LGD, tj. Krotoszyn, Kobylin, Zduny, Sulmierzyce, Raszków, Ostrów Wielkopolski oraz Nowe Skalmierzyce.

Umowa ramowa jest zwieńczeniem dokonania wyboru Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która umożliwi Lokalnej Grupie Działania ogłaszanie naborów wniosków w ramach poszczególnych przedsięwzięć.

Jest to wielki sukces, a zarazem szansa na rozwój lokalnej społeczności.

Zdjęcia dzięki uprzejmości LGD, Urzędu Miejskiego w Krotoszynie (Artykuł UM w Krotoszynie TUTAJ), Oliwii Ludwiczak.