„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

Biuro LGD na szkoleniu

Data publikacji:
Szkolenie FEW Poznań 27.02.2024.webp
W dniu 27.02.2024 r. Pracownice Biura LGD wzięły udział w szkoleniu dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pn. "Prawidłowa realizacja i rozliczanie projektu w ramach FEW" organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Program szkolenia obejmował:
- Podstawowe informacje o CST2021
- Najważniejsze obowiązki onformacyjno-promocyjne beneficjentów
- Prawidłowe rozliczanie projektu realizowanego w tamach FEW
- Monitorowanie uczestników projektu, w tym kwalifikowalność uczestników
- Prawidłowe udzielanie zamówień w ramach realizowanych projektów - zasada konkurencyjności, ustawa PZP.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie