„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

LGD na kolejnym KrotoFEŚCIE

Data publikacji:
2.webp
W dniu 25 maja 2024 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" wzięło udział w kolejnej edycji Festiwalu Aktywnych Sąsiadów KrotoFEST. Impreza odbyła się na krotoszyńskim Błoniu, gdzie swoje stoiska dumnie reprezentowały organizacje, stowarzyszenia i firmy m.in. z obszaru Miasta i Gminy Krotoszyn.
Nasza LGD również aktywnie uczestniczyła w tym wydarzeniu. Na stoisku promocyjnym czekaliśmy z kołem fortuny, zagadkami, quizami i pytaniami - a to wszystko w celu zwiększenia rozpoznawalności LGD oraz informowania o celach stowarzyszenia i naszych działaniach.
Organizatorem imprezy byli: Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw, Krotoszyński Ośrodek Kultury, Miasto i Gmina Krotoszyn oraz Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik.
Dziękujemy wszystkim za odwiedziny naszego stoiska oraz aktywny udział w naszych zabawach :)