„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

LGD na Konferencji pn. LEADER: osiągnięcia, wyzwania i możliwości

Data publikacji:
konferencja Zakopane.webp
W Zakopanem, w dniach 18-20 czerwca 2024 r., odbywać się będzie konferencja pn. LEADER: osiągnięcia, wyzwania i możliwości, organizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Uczestnikami Konferencji są przedstawiciele lokalnych grup działania oraz organizacji i instytucji wspierających wdrażanie interwencji LEADER w Polsce. Nasze Stowarzyszenie reprezentuje Dyrektor Biura Joanna Ptak.