„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

XXIII edycja konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów"

Data publikacji:
Projekt bez nazwy.webp

ZAPROSZENIE – „NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO –SMAKI REGIONÓW”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w XXIII edycji konkursu wojewódzkiego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”


Finał wojewódzki odbędzie się 13 lipca 2024 r. w Wijewie

(gmina Wijewo, powiat leszczyński) podczas  imprezy kulturalno-rozrywkowej ,,WIJEWIADA”

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie/dostarczenie do 27 czerwca 2024 r. wypełnionej i podpisanej własnoręcznie karty zgłoszenia.

Szczegółowe informacje i karta zgłoszeniowa znajdują się tutaj: https://www.umww.pl/xxiii-edycja-konkursu-nasze-kulinarne-dziedzictwo-smaki-regionow