„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

XXIII Walne Zebranie Członków za nami

Data publikacji:
Walne1.webp

11 czerwca 2024 r. odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze XXIII Walne Zebranie Członków, podczas którego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" podsumowało swoją działalność w 2023 r.,  uzupełniło skład Zarządu oraz wybrało Radę LGD na kolejną kadencję.

Skład Zarządu przedstawia się następująco:

1. Franciszek Marszałek - Prezes

2. Jacek Bartczak - Wiceprezes

3. Dariusz Pryczak - Wiceprezes

4. Bolesław Borkowski - Skarbnik

5. Joanna Ptak - Sekretarz

6. Karina Błaszczyk

7. Tomasz Lesiński

8. Natalia Robakowska

9. Stanisław Szczotka

10. Irena Rękosiewicz

11. Piotr Rokicki

12. Miłosz Zwierzyk
13. Tomasz Chudy

Po ukonstytuowaniu się nowej Rady LGD, jej skład przedstawia się następująco:

1. Mariola Czubak - Przewodnicząca
2. Michał Kurek - Wiceprzewodniczący
3. Magdalena Głowienkowska - Sekretarz
4. Elżbieta Podziemek
5. Magdalena Grobelna
6. Ferdynand Olechowski
7. Andrzej Wiśniewski
8. Jaremi Wawrzynowicz
9. Alina Jędrkowiak
10. Dorota Migaj
11. Agnieszka Woszczyńska
12. Bogumiła Bednarek
13. Marek Kuświk
14. Grzegorz Ziętkiewicz 
15. Zuzanna Nadzieja

Serdecznie dziękujemy Władzom Stowarzyszenia za dotychczasowe pełne zaangażowanie we funkcjonowanie naszej Lokalnej Grupy Działania. Praca z wartościowymi i doświadczonymi ludźmi w zgodzie i ponad wszelkimi podziałami, to czysta przyjemność! Życzymy, aby dalsza współpraca niosła za sobą satysfakcję ze społecznej działalności na rzecz rozwoju 7 gmin członkowskich i aktywizacji ich mieszkańców.