„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.


Zarządzanie Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR) finansowane jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w kwocie 512.500,00 €, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w kwocie 131.440,60 € oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w kwocie 197.047,00 € i realizuje następujące cele:
CEL 1. Obszar objęty działaniami wspierającymi ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu
CEL 2. Obszar aktywnych społeczności działających na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego w zakresie usług dla ludności oraz ochrony dziedzictwa lokalnego
CEL 3. Obszar wyposażony w niekomercyjną infrastrukturę publiczną
CEL 4.Obszar o ułatwionym dostępie do dobrej jakości edukacji przedszkolnej i szkolnej
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” na lata 2023-2027.