„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

Odeszła nasza wspaniała Pani Wandzia

Data publikacji:
Wandzia.webp
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszej kochanej Ś.P. Wandy Ratajczak.
Wandziu, będzie nam Ciebie brakowało!
Byłaś dla nas wsparciem i motorem do działania. Nasz nr 1!
Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze kondolencje.