„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

Zaproszenie na wydarzenie Young LEADER Forum

Data publikacji:
Dodaj nagłówek.webp
Europejska Sieć WPR we współpracy z Fińską Siecią WPR organizuje wyjątkowe wydarzenie poświęcone zaangażowaniu młodzieży we wdrażanie LEADERa na skalę europejską (Young LEADER Forum). Spotkanie odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2024 roku w Vierumäki w Finlandii.

Wydarzenie ma na celu zaangażowanie głównie młodych ludzi w wieku 18-35 lat z różnych krajów w całej Unii Europejskiej dając przestrzeń do wymiany poglądów na tematy związane z LEADERem i rozwojem obszarów wiejskich między młodymi rówieśnikami z Europy. Obecni będą także przedstawiciele instytucji zarządzających, krajowych sieci WPR i krajowych sieci LEADER, którzy bezpośrednio współpracują z LEADERem. Główne cele Forum to:
- zebranie punktów widzenia młodzieży na temat LEADERa - aby zrozumieć, w jaki sposób wdrażanie LEADER może działać na ich korzyść;
- wymiana poglądów na temat podejścia do zwiększania wpływu młodych ludzi na kształtowanie i wdrażanie polityki LEADER;
- wspieranie międzynarodowej społeczności młodych wokół podejścia LEADER.
Kluczowymi cechami Forum będą jego partycypacyjny charakter i współprojektowanie działań.
Idealni kandydaci to osoby młode (w wieku 18-35 lat, przy czym preferowane są osoby w wieku do 30 lat), które pasują do któregokolwiek z poniższych profili:
• kierownik/pracownik LGD, członek zarządu LGD, beneficjent/promotor projektu LEADER, członek krajowej sieci LGD lub inne młode osoby aktywnie zaangażowane w podejście LEADER;
•młody lider lub działacz zaangażowany w rozwój społeczności lokalnej;
•młoda osoba reprezentująca organizacje młodzieżowe na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym (np. krajowe organizacje młodzieży wiejskiej, parlamenty lub rady lokalne).

Uczestnicy muszą być w stanie jasno komunikować się w języku angielskim, który jest oficjalnym językiem wydarzenia oraz powinni wykazywać duże zainteresowanie tematami rozwoju obszarów wiejskich, a także motywację do aktywnego zaangażowania się w wydarzenie i dołączenia do międzynarodowej społeczności młodzieżowej LEADERa.

Zainteresowane młode osoby proszone są o wypełnienie, do piątku 5 kwietnia 2024 r., formularza dostępnego pod linkiem: https://eu-cap-network.ec.europa.eu/.../young-leader...

Wydarzenie jest bezpłatne, a koszty podróży i zakwaterowania uczestników zostaną pokryte przez Komisję Europejską. Więcej szczegółów zostanie przekazanych bezpośrednio wybranym uczestnikom w wiadomości e-mail potwierdzającej udział kandydata. Prosimy czekać na powiadomienie o kwalifikacji do udziału w wydarzeniu ze strony organizatorów przed poniesieniem jakichkolwiek kosztów.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie https://eu-cap-network.ec.europa.eu/.../young-leader...

Forum będzie pierwszą okazją dla Europejskiej Sieci WPR do zgromadzenia zmotywowanych młodych ludzi z obszarów wiejskich i osób związanych z LEADERem na szczeblu lokalnym, wraz z organizacjami i administracjami na szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym.