„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

Strategia na lata 2016-2024

Strategia na lata 2016-2024 - pobierz -

Cele LSR 2016-2024

CELE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2024

Cel ogólny:

1.0 Społecznie przyjęty, optymalny stan rozwoju obszaru, z wykorzystaniem potencjału gospodarczego i ludzkiego, mający na względzie ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu i innowacyjność

Cele szczegółowe:

1.1 Obszar wyposażony w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę wspierającą życie społeczne

1.2 Aktywne społeczności dążące do rozwoju podnoszącego jakość życia

1.3 Przedsiębiorczość ukierunkowana na rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy

1.4 Obszar objęty działalnością promocyjną, wzmacniającą rozpoznawalność zewnętrzną oraz identyfikację mieszkańców z lokalnym środowiskiem, w tym z uwzględnieniem dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcia:

1.1.1 Rozwój, w tym budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

1.2.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatu

1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu lub innowacyjności

1.3.2 Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu lub innowacyjności

1.4.1 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

1.4.2 Promowanie obszaru LSR